Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2022

Vườn Khóm Md2 (Dứa Mật Md2) Sẽ Định Hướng Phát Triển Nông Nghiệp Vườn Với Du Lịch Sinh Thái tại Lộc Hòa, Long Hồ, Vĩnh Long.

Thời gian gần đây, các địa phương đã đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng, nâng chất các mô hình sản xuất nông nghiệp, lồng ghép kết hợp để từng bước phát triển nông nghiệp và du lịch. Điều này phù hợp với định hướng ở Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Chính vì vấn đề đó mà VƯỜN KHÓM MD2 đang từng bước xây dựng để Kết Hợp Nông Nghiệp với Du Lịch để thu hút khách ở Vĩnh Long, Cần Thơ, Sài Gòn, ... và Quốc Tế.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Chúng Tôi